Basur Neden Olur Ve Basura Dair Herşey

Varis Tedavisi

Varis Tedavisi  Nasıl Olur?

Eskiden varis tedavisi için başvurulan yol genel olarak ameliyat yöntemiydi.Fakat günümüzde teknolojinin de gelişmesiyle birçok farklı alternatif ameliyatsız tedavi yöntemleri yaygınlaştı.Dolayısıyla varis rahatsızlığı olanların da eskiden olduğu gibi ameliyat korkusu azalmaya başladı.Tabiki teknolojik gelişmelerden insanların tamamen haberdar olması ve bunları takip etmesi mümkün olmadığından,hala ameliyat korkusuyla varis tedavisinden kaçan kişi sayısı oldukça fazladır.Oysaki;artık çok ilerlemiş vakalarda ameliyat tercih edilmektedir.

Varis tedavisinde,ilaçla tedavi,ameliyatlı ve ameliyatsız tedavi,estetik tedavi gibi pek çok seçenek mevcuttur.

Varis Tedavisi Yöntemleri

 • İlaçla tedavi
 • Varis çorabı tedavisi
 • Ameliyat tedavisi
 • Ameliyatsız varis tedavisi
 • Estetik tedavi
 1. İlaçla Varis Tedavisi

  Hemoroidde olduğu gibi ilaçla varis  tedavisi,sadece rahatsızlıktan kaynaklanan şikayetleri azaltmada etkilidir.Problemi çözmez,tedavi etmez.Sadece destek tedavi olarak uygulanır.Yani varisten dolayı damarlarda oluşan şişliği ve ağrıyı azaltmada yardımcı olur.

 • Pentoksifilin içeren preparatlar
 • İdrar söktürücü tedaviler:Bacaklarda ödem varsa kısa süreli olarak kullanılması faydalıdır.
 • Antibiyotikler:Oral yolla alınan veya lokal olarak sürülebilen ilaçlar şeklinde olabilir.
 • At kestanesi tohumu özsütü:Ödemi azaltmada kullanılır.

2.  Varis Çorabıyla Varis Tedavisi

Varis tedavisi içinde önemli bir yer tutar.Hastalar çok kullanmak istemese de faydası büyüktür.Fakat şunu da söylemek gerekir ki;uzman doktora muayene olmadan,varisin oluşma şekli,derecesi,büyüklüğü gibi kriterler belirlenmeden eczaneden ya da medical firmalardan varis çorabı temin edilmemelidir.Çünkü bu çorapların da bacaklara uygulayacağı basınç yönünden çeşitleri vardır.Aksi takdirde fayda yerine zarar getirebilir.

Avantajları ve faydaları nelerdir?

 • Basınçlı olmasından dolayı,toplardamar içinde fonksiyonunu yitirmiş olan,kanın kalbe geri akışını sağlayan kapakların görevini bir nevi üslenerek kanı kalbe pompalamaya yardımcı olur.
 • Lenf sistemine ve kas dokusuna destek sağlar.
 • Ödem varsa azaltır,henüz yoksa,oluşmasına mani olur.
 • Varise özgü yaraların oluşmasına engel olur.
 • Toplardamarda oluşan basınç artışını azaltır.

3.Ameliyatla Varis  Tedavisi:

Eskiden beri uygulanan ve ilerlemiş varislerin bile çözüme kavuşturulduğu bir  varis tedavisi şeklidir.Varisli damarın tamir edilmesi ya da olduğu yerden çıkarılmasıdır.Varisin ameliyatla tedavisi kendi içinde çeşitli yöntemler barındırır.Bunlar:

 • Perforan Ven Ligasyonu:Perforan damarlar,yüzeysel ve derin damarlar arasında bağlantı sağlar.Bu damarlar,fonksiyonunda azalma olması durumunda,bacağın alt kısmında ödem,şişlik ve ülserleşme görülebilir.Bu damarların,doppler aracılığıyla tespit edilip kapatılması işlemine perforan ven ligasyonu denir.Kapatılma işlemi genellikle lokal anestezi kullanılarak yapılmaktadır.

Kılcal varislerde bile ultrason gibi altta yatan kaynak tam olarak belirlenmeden radyofrekans,köpük,iğne ya da lazer gibi tedavilere başvurulmamalıdır.Zira olumsuz sonuçlara neden olma ihtimalleri büyüktür.Örneğin tedavide kullanılan ilacın derin damarlara karışarak tıkanıklığa yol açabilmesi gibi..

Varis tedavisinde varise neden olan kaynak hedeflenmelidir.Kaynak yok edildiği zaman diğer problemli kısımlar da yok edilmiş olur.Perforan ven ligasyonunda,ultrason eşliğinde kaçak tespit edilerek bölgesel uyuşturma yoluyla küçük bir yerden girilerek kaçak kapatılır.Bu şekilde kaynak noktaları kapatılarak kılcal varislerin basıncı düşürülmüş olur.Aksi takdirde sadece görünen kısımlardaki varisleşmiş bölgelere müdahale edildiği zaman,kaçaklara bağlı varisler tekrar nükseder..Estetik tedavi ve skleroterapi öncesinde de büyük bir destek sağlar.Başarı oranı yükselmiş olur.

 • Lokal Pakeeksizyonu:Lokal anestezi yardımıyla varis pakelerinin alınması işlemine denilmektedir.Ana damarlarda acil bir müdahale gerekmiyorsa fakat ana damarların yan dalları ciddi şekilde varisleşmişse bu varis tedavisi yöntemine başvurulur.
 • Stripping Tekniği(Varisli Damarın Çıkarılması):Bu varis tedavisi tekniğinde eskiden kesi yerinde iz kalmaktaydı ve geniş kesiler atılmaktaydı fakat günümüzde daha küçük kesiler atılıp izleri azaltacak şekilde yapılmaktadır.

Bu varis tedavisi yönteminde  hastalıklı yüzeyel toplardamar uzandığı yol boyunca çıkartılır.Çünkü artık varisleşmiş ve bünyesinde gereğinden fazla kanı barındıran,büklümleşmiş bu damar,zamanla damar dışına sıvı sızdırarak o bölgede kaşıntı,lekelenme,renk değişikliği,şişlik ve ülserleşmiş yaralara neden olmaktadır.Bir nevi alınması artık zaruri hale gelmiştir.

Bu yöntem genellikle spinal anestezi yani belden aşağı tarafın uyuşturulması yoluyla yapılır.İşlemden sonra hasta bir gece hastanede kalır.Bir hafta istirahat verilir.Komplikasyonları arasında;cilt alında kanama,enfeksiyon,yüzeyel sinirlerde hasar olabileceğinden hissizlik kaybı,derin damar pıhtılaşması sayılabilir.

4.Ameliyatsız Varis Tedavisi:

Lazer ya da RF(radyofrekans) yöntemleri uygulanır.

 • Lazer veya radyofrekans:Bir iğneyle yüzeyel damar içine girilerek,yüksek ısı veren bir kateter vasıtasıyla damar kapatılır.Spinal ya da lokal anestezi kullanılır.Hasta aynı gün ayağa kalkıp yürüyebilir.Bu varis tedavisi yönteminde görülebilen komplikasyonlar arasında,his bozuklukları,yüzeyel yanıklar ve damar pıhtılaşması görülebilir.
 • Endovenöz lazer ablasyonu(EVLA):Genelde lokal anestezi uygulanmakla birlikte,spinal ve genel anestezi de uygulanabilir.Bu varis tedavisi ile doppler aracılığıyla damar bulunur,lazer kateteri damar içine yerleştirilir.Sonra lazerle damar ısıtılır ve kapatılıp kurutulur.Çevredeki dokulara ve kapatılacak damar çevresine lazer ısısının zarar vermesini engellemek için özel bir soğuk sıvı verilir.

Damarın bu işlem için uygun olup olmadığı,ultrason görüntülemesi ile tespit edilir.Ayrıca verilecek ısının  miktarı,hastanın kilosu gibi bazı vücut değerlerine göre belirlenir.

EVLA ile varis tedavisinde  hastanın  şu iki şarta sahip olması gerekmektedir.Birincisi damar çapının uygun ölçüde olması(2 cm den az olmaması),ikincisi de damarın aşırı büklümlü olmamasıdır.Uygulama sonrası,her hastada olmamakla birlikte hafif bir morarma ve işlem yapılan damarda sertleşme görülebilir.Fakat kısa bir süre sonra bu komplikasyonlar da kaybolmaktadır.

Endovenöz lazer ablasyonu(EVLA)işlemi, gebelerde ve akut derin ven trombozu olan hastalarda uygun değildir.

5.Estetik Varis Tedavisi:

Köpük ya da skleroterapi yoluyla tedavi edilmesi mümkün olmayacak kadar ince varislere cilt üzerinden lazer tedavisi uygulanır.Çok ince kılcal varislere iğne giremeyeceği için ve dolayısıyla ilaç da verilemeyeceği için,ya radyofrekans yada lazer yöntemi tercih edilir.

Özellikle bayan hastalarda bacaklarda görsel bir bozukluk oluşturacağı için bu durum,psikolojik huzursuzluklara neden olabilmektedir.

Kapiller varis tedavisinde uygulanan bir kaç tane yöntem vardır:

 •  Skleroterapi(ilaçla varisi kurutma):Tedavinin temelinde epeyce ince özel iğneler yardımıyla,varisleşmiş sorunlu olan damarın içine,damar duvarını tahrip eden kurutucu bir madde verilmesi vardır.Hatta verilmeden önce bu ilaç kan ile yıkanır ve bu yolla seyreltilir.Bu şekilde damar bütünlüğü bozulduğu için,artık içine kan dolmayacaktır ve bir süre sonra vücut bu damarı yok edecektir.
skleroterapi ile varis tedavisi

skleroterapi ile varis tedavisi

Skleroterapiyle varis tedavisinden sonra yaklaşık 2 hafta varis çorabı kullanılmalıdır.Bu yöntemde ağrı neredeyse hiç yoktur.10-20 dakika sürer.varisin büyüklüğüne göre kaç seans uygulanacağı değişkenlik gösterir.Kişi aynı gün günlük yaşamına devam edebilir.

Skleroterapi bazı durumlarda uygulanmaz.Bunlar:

–Kan sulandırıcı ilaç alanlar

–Allerjik reaksiyonu olan kişiler

–Karaciğer,akciğer ve böbrek yetmezliğiolankişiler

–Hamile olanlar

-Damar tıkanıklığı olanlar

–Sağlıklı olmayan bir arteriyel sistem.

Tedaviden sonra oluşabilecek komplikasyonlar:

–Geçici şişlik ve morarmalar

–Koyumsu renk değişkliği

–Allerjik reaksiyonlar ve tromboflebit yani venöz damarların iltihaplanması

–Ağrı,hassasiyet,yanma,kaşıntı

–Pıhtı atması ve derin ven trombozu

 • Köpük Skleroterapi: Skleroterapinin gelişmiş şeklidir.Bu varis tedavisi ile hastalıklı damar içine verilecek olan ilaç,özel bir alet
  köpükle skleroterapi tedavisi

  köpükle skleroterapi tedavisi

  yardımıyla köpürtülerek damar içine verilir ve bu damar bu şekilde sonsuza kadar yok edilir.Bu yüzden işlemin uygulandığı damarda aynı rahatsızlığın tekrar nüksetmesi çok düşük bir ihtimaldir.

Bu işlemden sonra derin damar tıkanıklığı görülebilir.Bu da ciddi bir sorundur.

 • Ciltten Radyofrekans Uygulaması:Çok küçük varislerin radyofrekansla yakılıp kurutulmasıdır.İşlem sonrası komplikasyonu hemen hemen hiç yoktur.Yarım  saat bile sürmeyen bir işlemdir.Uygulamadan sonra hasta günlük yaşamına dönebilir.
 • Radyofrekans(RF):Orta ve ince olmak üzere kılcal damarları tedavi etmek için kullanılmaktadır.Bu şekilde olan varis tedavisi ile cilt üzerinden direk sorunlu damara uygulanır ve kurutularak yok edilir..Radyofrekans cihazı damara değdiği anda damar yok olur.Çok pratiktir ve genellikle tek seansta sonuca ulaşılır.Belli başlı avantajları şunlardır:
 1. Çok pratiktir ve acı çok azdır.
 2. Lazer ve ameliyata kıyasla ağrı çok daha azdır.
 3. İşlemden sonra bandaj gerekmez ve hasta hemen normal yaşamına geri dönebilir.
 4. Etkisi hemen görüldüğünden genellikle tek seans yeterlidir.
 5. Kılcal damarların bütününe başarıyla uygulanabilir.
 6. Kalıcı bir komplikasyon gelişmez.

Bütün bu avantajlarına rağmen kalın varisleri iyileştirmede yetersiz kalır.

 • Ciltten Lazer Uygulaması:Kılcal varisleri tedavi etmek için kullanılır.Yüksek ısı ve enerji taşıyan lazer ışığının sorunlu olan damar verilerek ısıtılıp yok edilmesi prensibine dayanır.Hasta çok çok az ağrı hisseder.

Lazerle Varis Tedavisinin Avantajları:

 1. Hasta varis çorabı veya bandaj kullanmak zorunda değildir.
 2. Her bölgeye uygulanabilir.Buna yüz bölgesi de dahildir.
 3. Kadınlar açısından bacaklarda tüyleri dökeceği için görsel açıdan bacaklara estetik bir görünüm sağlar.Aynı zamanda herhangi bir iz bırakmaz.
 4. İstirahata gerek yoktur.Çok pratik ve ağrısızdır.Herhangi bir narkoz ya da uyuşturucuya gerek yoktur.

Varis tedavisi konusunda önemli olan,hastadaki varisin derecesi tespit edilip tedavinin de buna göre seçilmesi ve doğru bir şekilde uygulanmasıdır.Varisle ilgili daha çok bilgi edinmek istiyorsanız varis tedavi yöntemleri ne tıklayın..

Etiketler: , , , ,

Yorum Yaz

Site Yazarı Google +: Mükremin Alkan